Δήμος

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση αναφορικά με την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου.