Δήμος

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα αναφορικά με την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου.